Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μαθαίνω Πληροφορική δίχως Υπολογιστή στην Ακαδημία Πληροφορικής «Σοφοί Πύθωνες» της Αριάδνης Δάντε

«Κάθε μαθητής και μια αστείρευτη σπουδή, μια ευλογία. Κάθε μαθητής και μια ανεπανάληπτη έμπνευση για δημιουργία.», Αριάδνη Δάντε
Στην Ακαδημία Πληροφορικής «Σοφοί Πύθωνες» της Αριάδνης Δάντε, τα παιδιά μαθαίνουν με δημιουργικό τρόπο τις βασικές αρχές Πληροφορικής μέσα από το παιχνίδι. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η επαφή της με κάθε παιδί είναι και μια αιτία για να δημιουργήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προκειμένου να το καθοδηγήσει στον κόσμο της Πληροφορικής με τον δικό της χαρισματικό τρόπο. 

Με σύνθημα τη φράση «Μαθαίνω Πληροφορική δίχως Υπολογιστή» η συγγραφέας έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να υλοποιήσει 14 εκπαιδευτικά προγράμματα -κυρίως για την εισαγωγή των παιδιών στην Πληροφορική μέσα από το παιχνίδι- σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο του Λονδίνου, ενώ δε χάνει τις ευκαιρίες για να ταξιδέψει σε νέες γωνιές της χώρας μας, προκειμένου να αποκαλύψει στα παιδιά τη μαγεία της Πληροφορικής μέσα από τη Λογοτεχνία.
Εάν θέλετε να προσκαλέσετε τη συγγραφέα στο σχολείο σας, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στο email: academia.computer.science@gmail.com

Στις ακόλουθες παραγράφους αναφέρονται περιληπτικά τα προγράμματα της συγγραφέως.  
Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αριάδνης Δάντε δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2010. Ο τίτλος του ήταν «Ταξιδεύοντας στην Τσιπούπολη» και το περιεχόμενό του είχε στόχο την εκμάθηση της αρχιτεκτονικής του Υπολογιστή σε τρίχρονα μέσα από το παραμύθι και τη ζωγραφική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 9 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών.

Τον Μάρτιο του 2015 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο Απόστολος στην Πυθωνία». Σκοπός του ήταν η εξοικείωση των παιδιών με τους πέντε βασικούς τύπους δεδομένων στον προγραμματισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 6 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό βιβλίο «Ψάχνοντας στην Πυθωνία» και 6 φυλλάδια εργασιών, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και ως αυτοτελή δράση διάρκειας 45 λεπτών.
Τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Απόστολος και τα ζώα της Πυθωνίας ενσωματώθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Τύχη πάει στην παραλία», για να φέρουν κοντά στα παιδιά τις Δομές Δεδομένων και την αντικειμενοστρέφεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 6 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό βιβλίο «Ψάχνοντας στην παραλία» και 6 φυλλάδια εργασιών, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και ως αυτοτελή δράση διάρκειας 45 λεπτών.
Τον Μάιο του 2016, σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Ενρίκε από το Μεξικό», το οποίο εξηγεί τις βασικές αρχές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και ενημερώνει τους μικρούς μας φίλους για τους κινδύνους του Διαδικτύου. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό βιβλίο «Ψάχνοντας την ερμηνεία».
Τον Φεβρουάριο του 2017 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πώς θα βγω απ’ το πηγάδι;», με στόχο την καλλιέργεια της λογικής σκέψης και την επίλυση προβλημάτων. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.
Τον Μάρτιο του 2017 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το χαμένο γλυκό», με το οποίο αναλύονται τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από κάρτες και το παιδικό βιβλίο «Ψάχνοντας στην παραλία».
Τον Ιούνιο του 2017, δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Αλγοριθμικής…μαμαλάδας» σε μαθητές προσχολικής ηλικίας και πρωτοσχολικής ηλικίας, το οποίο προσεγγίζει την αλγοριθμική και τα διαγράμματα ροής δεδομένων. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.
Τον Σεπτέμβριο του 2017, δέκα από τους βασικούς ήρωες των προγραμμάτων της συγγραφέως σκιαγραφήθηκαν λογοτεχνικά με στόχο να μπαίνουν σε κάθε τάξη και να αυτοσυστήνονται στους μικρούς μαθητές σχηματίζοντας το σχολικό πλάνο «Δέκα ήρωες στην τάξη». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 10 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και αντίστοιχο αριθμό φυλλαδίων εργασίας.
Τον Φεβρουάριο του 2018 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα καπέλα της άρνησης», για την εξοικείωση των παιδιών με τις λογικές πύλες, το δυαδικό σύστημα αρίθμησης και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 4 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και αντίστοιχο αριθμό φυλλαδίων εργασίας.
Τον Μάρτιο του 2018 δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Με μια κάρτα οδηγό τα βιβλία αγαπώ!», με σκοπό την εισαγωγή των παιδιών στην οργάνωση και μοντελοποίηση των δεδομένων στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.
Τον Απρίλιο του 2018, ο Απόστολος μεταφράστηκε στα αγγλικά κι έπεσε στην αγαπησιάρικη ζούγκλα της Πυθωνίας δηλώνοντας σε όλους ότι «Any Time is Rhyme Time». Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα τα παιδιά εξοικειώνονται με την αγγλική ορολογία των βασικών τύπων δεδομένων στον προγραμματισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 6 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και 6 φυλλάδια εργασιών.
Τον Νοέμβριο του 2018 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τα μοτίβα της Φιόνας». Τα παιδιά ταξιδεύουν με την φαντασία τους στον γεωμετρικό κήπο του ζωγράφου Θανασάκη  και πραγματοποιούν την πρώτη τους επαφή με το προγραμματιστικό περιβάλλον της Python. Το πρόγραμμα διαρκεί 60 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.
Τον Ιούλιο του 2019 δημιουργήθηκε «Το παιχνίδι της αφήγησης», που στοχεύει στη γνωριμία των χαρακτηριστικών αφήγησης κατά τον Γάλλο θεωρητικό Genette. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο τριών μαθημάτων διάρκειας 45 λεπτών και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.
Τέλος, τον Οκτώβριο του 2019 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια φορά κι έναν καιρό στης Πυθωνίας τον χορό», που γνωρίζει στα παιδιά τις βασικές μεταβλητές στον προγραμματισμό μέσα από τη μουσική και την ποίηση.  
 
Μετά το πέρας κάθε εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος λαμβάνουν σχετικό υλικό και βεβαίωση συμμετοχής.
Σχεδιάζοντας τα παιχνίδια δημιουργικής μάθησης η Αριάδνη Δάντε δε σκέφτηκε ποτέ τις δυνατότητες ανάγνωσης και γραφής των παιδιών. Όλα αυτά τα χρόνια που δημιουργεί τα παιχνίδια της ελπίζει μόνο στην αποδοχή των παιχνιδιών της από τα παιδιά και στο τράβηγμα του πανίσχυρου όπλου της φαντασίας τους. Εάν τα παιδιά θελήσουν να παίξουν μαζί της, είναι σίγουρη ότι θα μάθουν.  

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η πρώτη μου επίσκεψη στον Παράδεισο!

Το Εργαστήρι Σκέψης αποτελεί μια σειρά εργαστηρίων για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο τη δημιουργική μάθηση γεωμετρικών εννοιών, την εξοικείωση με την αλγοριθμική, την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και τη δημιουργική γραφή έχοντας ως βασικά εργαλεία την ψηφιακή αφήγηση και την παιχνιδοποίηση. Το Εργαστήρι δημιουργήθηκε με αφορμή την έρευνά μου στη Διδακτική της Πληροφορικής, στα πλαίσια των διδακτορικών μου σπουδών και την έμπνευση που μου δόθηκε από τα "μεγάλα μωρά" του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αθηνών και πραγματοποιείται σε τρία τμήματα του σταθμού. Στο εγχείρημα αυτό δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην πολύτιμη υποστήριξη του προσωπικού και της διευθύντριας του Γ ΒΝΣΑ, αλλά και στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το Εργαστήρι Σκέψης και η γνωριμία μου με τα παιδιά ξεκίνησε με το παραμύθι του Γίγαντα του Δάσους. Στην πρώτη μου επίσκεψή στο σταθμό είχαν έρθει μαζί μου οι πέντε κούκλες του παραμυθιού, που κυριολεκτικά μπήκαν στις καρδιές των παιδιών. Τα παιδιά γνώρισαν

Η κυρία Άνοιξη και τα νηπιαγωγάκια της Αντωνίτσας

"Λοιπόν, παιδάκια ας ξεκινήσουμε το μάθημά μας με το τραγουδάκι της κυρίας Άνοιξης", είπε η κυρία Αντωνία Στελιανού του 23ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου την περασμένη Παρασκευή στους μαθητές της και πάτησε το play από το βιντεάκι.  Ποιος να το περίμενε όμως ότι θα παγώσει η οθόνη και το σύστημα θα "πετάξει" την κυρία  Αντωνία έξω από την τάξη! Η κυρία Αντωνία συνδέθηκε ξανά στην πλατφόρμα για να συνεχίσει το διαδικτυακό μάθημα με τα νηπιαγωγάκια της και προσπάθησε ξανά να βάλει το τραγουδάκι της κυρίας Άνοιξης. 26 Μάρτη βλέπετε! Μπήκε η Άνοιξη για τα καλά και πρέπει να την προϋπαντήσουμε και να της τραγούδησουμε με τα παιδιά! Μάταια όμως. Η κυρία Αντωνία ήταν απογοητευμένη. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό της. Κι ενώ είχε μάθημα, το τηλέφωνό της επέμενε να χτυπά! Τότε, το σήκωσε και προσπάθησε να καταλάβει ποια είναι στην άλλη γραμμή... Χωρίς να καταλαβαίνει πολλά, μια άγνωστη φωνή συνδέθηκε στη διαδικτυακή τάξη και εμφανίστηκε ένα άδειο παράθυρο με το όνομα "Αρ

1ο Εργαστήρι Σκέψης: Το σημείο

Στο πρώτο εργαστήρι τα παιδιά γνώρισαν τον Μαρσέλ, το προβατάκι μου, που είναι ντυμένο με μπόλικα ουράνια τόξα και πανέμορφα λουλούδια της Άνοιξης. Ο Μαρσέλ, το πρόβατο, αγαπά πολύ τη στιχουργική και το τραγούδι. Μάλιστα, έχει γράψει κι ένα τραγουδάκι για τα παιδιά, το οποίο φρόντισα να το εκτυπώσω σε μικρά χαρτάκια διπλής όψης για να το έχω μαζί μου στη συνάντησή μας. Αφού απήγγειλα κάποιους στίχους του τραγουδιού, μοίρασα στα παιδιά τα χαρτάκια και ξεκίνησα να τραγουδάω τον σκοπό του κάνοντας παντομίμα τις λέξεις "1, 1+1, 2, πηγαίνω" κτλ. Εκείνα άρχισαν να κουνιούνται στο ρυθμό και να προσπαθούν να μάθουν τις λέξεις. Το σημείο Ένα κι ένα κάνουν δύο το μαθαίνω στο σχολείο που πηγαίνω το πρωί σαν ξυπνήσει η Αυγή. Ένα κι ένα κάνουν δύο κι εγώ παίρνω ένα σημείο το αφήνω στο χαρτί μια τελίτσα να φανεί. Κι αφού βάλω το σημείο τον κανόνα για τα δύο φέρνω τώρα στο μυαλό κι άλλο ένα θέλω εδώ. Και μια δεύτερη τελεία ζωγραφίζω μ’ αγωνία και κοιτάζω στο χαρτί δύο σημεία είναι εκεί...