Αναρτήσεις

Βιβλίο Συμμετοχών 1ου Διαγωνισμού Συγγραφής Παραμυθιού Ν. Αιτ/νίας

Το Σάββατο 24 Μαΐου, συστήθηκε ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή, η οποία και παρέλαβε τα έργα από τον κ. Τσιλίκα. Η επιτροπή απαρτίστηκε από τα μέλη: 1.       Δρ. Θαρρενός Μπράτιτσης, Δντης Εργαστηρίου ΔΗΚΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2.       Ευτυχία Σαμαρτζοπάνου (ψευδώνυμο: Αριάδνη Δάντε), Συγγραφέας Παιδικής Λογοτεχνίας, 3.       Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή παρέλαβε έντεκα (11) ατομικά παραμύθια, μία (1) ψηφιακή αφήγηση και πέντε (5) ομαδικά παραμύθια από 43 μαθητές Β’ - ΣΤ’ Δημοτικού, από έξι Δημοτικά Σχολεία. Συγκεκριμένα: Α/α Σχολική Μονάδα Δήμος Κείμενα Ψηφ. Αφηγ. Μαθητές 1 Δημ. Σχ. Δοκιμίου Αγρινίου 7 0 14 2 1 ο Δημ. Σχ. Καινούργιου Αγρινίου 1 0 1 3 9 ο Δημ. Σχ. Αγρινίου Αγρινίου 1 0
Πρόσφατες αναρτήσεις