Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μαθαίνω Πληροφορική δίχως Υπολογιστή στην Ακαδημία Πληροφορικής «Σοφοί Πύθωνες» της Αριάδνης Δάντε

«Κάθε μαθητής και μια αστείρευτη σπουδή, μια ευλογία. Κάθε μαθητής και μια ανεπανάληπτη έμπνευση για δημιουργία.», Αριάδνη Δάντε
Στην Ακαδημία Πληροφορικής «Σοφοί Πύθωνες» της Αριάδνης Δάντε, τα παιδιά μαθαίνουν με δημιουργικό τρόπο τις βασικές αρχές Πληροφορικής μέσα από το παιχνίδι. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η επαφή της με κάθε παιδί είναι και μια αιτία για να δημιουργήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προκειμένου να το καθοδηγήσει στον κόσμο της Πληροφορικής με τον δικό της χαρισματικό τρόπο. 

Με σύνθημα τη φράση «Μαθαίνω Πληροφορική δίχως Υπολογιστή» η συγγραφέας έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να υλοποιήσει 14 εκπαιδευτικά προγράμματα -κυρίως για την εισαγωγή των παιδιών στην Πληροφορική μέσα από το παιχνίδι- σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο του Λονδίνου, ενώ δε χάνει τις ευκαιρίες για να ταξιδέψει σε νέες γωνιές της χώρας μας, προκειμένου να αποκαλύψει στα παιδιά τη μαγεία της Πληροφορικής μέσα από τη Λογοτεχνία.
Εάν θέλετε να προσκαλέσετε τη συγγραφέα στο σχολείο σας, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στο email: academia.computer.science@gmail.com

Στις ακόλουθες παραγράφους αναφέρονται περιληπτικά τα προγράμματα της συγγραφέως.  
Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αριάδνης Δάντε δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2010. Ο τίτλος του ήταν «Ταξιδεύοντας στην Τσιπούπολη» και το περιεχόμενό του είχε στόχο την εκμάθηση της αρχιτεκτονικής του Υπολογιστή σε τρίχρονα μέσα από το παραμύθι και τη ζωγραφική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 9 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών.

Τον Μάρτιο του 2015 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο Απόστολος στην Πυθωνία». Σκοπός του ήταν η εξοικείωση των παιδιών με τους πέντε βασικούς τύπους δεδομένων στον προγραμματισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 6 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό βιβλίο «Ψάχνοντας στην Πυθωνία» και 6 φυλλάδια εργασιών, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και ως αυτοτελή δράση διάρκειας 45 λεπτών.
Τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Απόστολος και τα ζώα της Πυθωνίας ενσωματώθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Τύχη πάει στην παραλία», για να φέρουν κοντά στα παιδιά τις Δομές Δεδομένων και την αντικειμενοστρέφεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 6 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό βιβλίο «Ψάχνοντας στην παραλία» και 6 φυλλάδια εργασιών, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και ως αυτοτελή δράση διάρκειας 45 λεπτών.
Τον Μάιο του 2016, σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Ενρίκε από το Μεξικό», το οποίο εξηγεί τις βασικές αρχές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και ενημερώνει τους μικρούς μας φίλους για τους κινδύνους του Διαδικτύου. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό βιβλίο «Ψάχνοντας την ερμηνεία».
Τον Φεβρουάριο του 2017 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πώς θα βγω απ’ το πηγάδι;», με στόχο την καλλιέργεια της λογικής σκέψης και την επίλυση προβλημάτων. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.
Τον Μάρτιο του 2017 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το χαμένο γλυκό», με το οποίο αναλύονται τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από κάρτες και το παιδικό βιβλίο «Ψάχνοντας στην παραλία».
Τον Ιούνιο του 2017, δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Αλγοριθμικής…μαμαλάδας» σε μαθητές προσχολικής ηλικίας και πρωτοσχολικής ηλικίας, το οποίο προσεγγίζει την αλγοριθμική και τα διαγράμματα ροής δεδομένων. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.
Τον Σεπτέμβριο του 2017, δέκα από τους βασικούς ήρωες των προγραμμάτων της συγγραφέως σκιαγραφήθηκαν λογοτεχνικά με στόχο να μπαίνουν σε κάθε τάξη και να αυτοσυστήνονται στους μικρούς μαθητές σχηματίζοντας το σχολικό πλάνο «Δέκα ήρωες στην τάξη». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 10 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και αντίστοιχο αριθμό φυλλαδίων εργασίας.
Τον Φεβρουάριο του 2018 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα καπέλα της άρνησης», για την εξοικείωση των παιδιών με τις λογικές πύλες, το δυαδικό σύστημα αρίθμησης και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 4 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και αντίστοιχο αριθμό φυλλαδίων εργασίας.
Τον Μάρτιο του 2018 δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Με μια κάρτα οδηγό τα βιβλία αγαπώ!», με σκοπό την εισαγωγή των παιδιών στην οργάνωση και μοντελοποίηση των δεδομένων στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.
Τον Απρίλιο του 2018, ο Απόστολος μεταφράστηκε στα αγγλικά κι έπεσε στην αγαπησιάρικη ζούγκλα της Πυθωνίας δηλώνοντας σε όλους ότι «Any Time is Rhyme Time». Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα τα παιδιά εξοικειώνονται με την αγγλική ορολογία των βασικών τύπων δεδομένων στον προγραμματισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 6 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και 6 φυλλάδια εργασιών.
Τον Νοέμβριο του 2018 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τα μοτίβα της Φιόνας». Τα παιδιά ταξιδεύουν με την φαντασία τους στον γεωμετρικό κήπο του ζωγράφου Θανασάκη  και πραγματοποιούν την πρώτη τους επαφή με το προγραμματιστικό περιβάλλον της Python. Το πρόγραμμα διαρκεί 60 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.
Τον Ιούλιο του 2019 δημιουργήθηκε «Το παιχνίδι της αφήγησης», που στοχεύει στη γνωριμία των χαρακτηριστικών αφήγησης κατά τον Γάλλο θεωρητικό Genette. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο τριών μαθημάτων διάρκειας 45 λεπτών και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.
Τέλος, τον Οκτώβριο του 2019 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια φορά κι έναν καιρό στης Πυθωνίας τον χορό», που γνωρίζει στα παιδιά τις βασικές μεταβλητές στον προγραμματισμό μέσα από τη μουσική και την ποίηση.  
 
Μετά το πέρας κάθε εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος λαμβάνουν σχετικό υλικό και βεβαίωση συμμετοχής.
Σχεδιάζοντας τα παιχνίδια δημιουργικής μάθησης η Αριάδνη Δάντε δε σκέφτηκε ποτέ τις δυνατότητες ανάγνωσης και γραφής των παιδιών. Όλα αυτά τα χρόνια που δημιουργεί τα παιχνίδια της ελπίζει μόνο στην αποδοχή των παιχνιδιών της από τα παιδιά και στο τράβηγμα του πανίσχυρου όπλου της φαντασίας τους. Εάν τα παιδιά θελήσουν να παίξουν μαζί της, είναι σίγουρη ότι θα μάθουν.  

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η πρώτη μου επίσκεψη στον Παράδεισο!

Το Εργαστήρι Σκέψης αποτελεί μια σειρά εργαστηρίων για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο τη δημιουργική μάθηση γεωμετρικών εννοιών, την εξοικείωση με την αλγοριθμική, την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και τη δημιουργική γραφή έχοντας ως βασικά εργαλεία την ψηφιακή αφήγηση και την παιχνιδοποίηση. Το Εργαστήρι δημιουργήθηκε με αφορμή την έρευνά μου στη Διδακτική της Πληροφορικής, στα πλαίσια των διδακτορικών μου σπουδών και την έμπνευση που μου δόθηκε από τα "μεγάλα μωρά" του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αθηνών και πραγματοποιείται σε τρία τμήματα του σταθμού. Στο εγχείρημα αυτό δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην πολύτιμη υποστήριξη του προσωπικού και της διευθύντριας του Γ ΒΝΣΑ, αλλά και στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το Εργαστήρι Σκέψης και η γνωριμία μου με τα παιδιά ξεκίνησε με το παραμύθι του Γίγαντα του Δάσους. Στην πρώτη μου επίσκεψή στο σταθμό είχαν έρθει μαζί μου οι πέντε κούκλες του παραμυθιού, που κυριολεκτικά μπήκαν στις καρδιές των παιδιών. Τα παιδιά γνώρισαν

Τεντωθείτε, μαζευτείτε και καμαρωτά σταθείτε!

Το μεσημέρι της Τρίτης 15 Ιουνίου έφτασε και μαζί του έφτασε στο Eργαστήρι μας και το τρενάκι του Ν3 και τακτοποιήθηκε στα καναπεδάκια. Αφού καλωσόρισα τα παιδιά με την αγαπημένη μας συνήθεια - το μοίρασμα των καρτών του εργαστηρίου- άνοιξα το κουτί της Σκέψης και έδωσα σε κάθε παιδάκι από ένα ζευγάρι ξυλάκια. Έπειτα, θυμηθήκαμε την ψηφιακή αφήγηση των τριών σημείων ( http://chipoupolis.blogspot.com/2021/06/2.html ).  Λίγο πριν ολοκληρωθεί η ψηφιακή αφήγηση, μείναμε στο σημείο μετακίνησης του ενός από τα τρία σημεία που μεταβάλλει τη γωνία από μικρή σε καμαρωτή και φαρδιά. Τότε, κάλεσα τα παιδιά να κατέβουν από τα καναπεδάκια και να καθίσουν στο πάτωμα στηρίζοντας την πλάτη τους στα καναπεδάκια. Ύστερα, τους ζήτησα να μιμηθούν τις κινήσεις μου και να τεντωθούμε, να μαζευτούμε και να σταθούμε καμαρωτοί με την πλάτη ίσια και τα πόδια μας ενωμένα.          Αφού επαναλάβαμε το τέντωμα, το μάζεμα και το καμάρωμα συνέχισα την προβολή της ψηφιακής αφήγησης και διαπιστώσαμε πως αν ενώσουμε με

Μια χρονιά γεμάτη δημιουργικές στιγμές (απολογισμός 2019)

Πάει και το 2019. Πάει και αυτή η χρονιά. Και τώρα, αρχές του 2020, ήρθε η στιγμή να συναντήσω τον μεσήλικα, πλέον, Χρόνο μου και να του δώσω να κρατήσει ένα ακόμη μπαλόνι, το μπαλόνι του '19. Ευτυχώς, το φετεινό μπαλόνι είναι παραγ εμισμένο με  πλούσιες δημιουργικές στιγμές. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί τι κρύβει το χρονομπαλόνι  της "Αριάδνης Δάντε" για  το 2019 . Το κορίτσι με τους καρυοθραύστες στην αψίδα με τα μπαλόνια Η περσινή χρονιά ξεκίνησε με μια  παραμυθένια   εκδ ρομή στο χωριό του  William Shakespeare και τελείωσε με μια πλούσια σε εικόνες περιήγηση στο παλάτι του Φρειδερίκου στο Σαν Σουσί του Πότσδαμ. Α νάμεσα στην έναρξη και στη λήξη της χρονιάς,  ήρθαν και τρύπωσαν κι άλλα πολλά δημιουργικά ταξίδια,  ευλογημένες στιγμές, άφθονη μελέτη και δημιουργική μάθηση, αλλά και στιγμές εσωτερικής αναζήτησης.  To be or not to be? Μέσα στο μπαλόνι μου κρύβονται μοναδικά  στιγμιότυπα, πλαισιωμένα από γλυκές μελωδίες και δημιουργικές σχέσεις. Όλα αυτά γεννήθη